certificateСертификаты

Комисия за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 27, т. 3 от закона за Камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на СТРОЙСТИЛ 2000

По вопросам и вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами  КОНТАКТ