17100-AR-B01_R3_4Радостни сме да ви информираме, че вече имаме одобрен и влязъл в сила РУП с ПУП за

проекта на ул. Панагюрище, ул К.Стоилов и ул.Тимок.

От екипа на „Стройстил 2000“ ООД

 

© 2016 СтройСтил 2000 - Всички права запазени!